لیست اخبار صفحه :1
اجرایی شدن طرح "نفس" در قم
به منظور جلوگیری از سقط فرزندان انجام شد

اجرایی شدن طرح "نفس" در قم

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی قم به اجرایی شدن طرح نفس با هدف جلوگیری از سقط فرزندان در استان اشاره کرد و گفت: در اجرای این طرح، مادران در آستانه سقط شناسایی و به پزشکان، ماماها و روانشناسان مورد نظر معرفی می‌شوند.

پلمپ 160 مرکز متخلف بهداشتی در قم

پلمپ 160 مرکز متخلف بهداشتی در قم

مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت قم گفت: از مجموع 41 هزار و 142 مورد بازرسی انجام شده از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 160 مورد پلمپ و 75 مورد غیرفعال شده‌اند.