منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 9546
بازديدکنندگان امروز: 436
کل بازديدکنندگان: 5386317
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 1.0764 ثانيه
ماده2- شرایط تاسیبس و بهره برداری
ماده2- شرایط تاسیبس و بهره برداری
2-1 اجاره تاسیس به پزشکان متخصص روان پزشکی داده می شود که صلاحیت علمی و عملی آنان در زمینه درمان اعتیاد در کمیسیونی که زیر نظر معاونت درمان وزارت متبوع تشکیل می گردد، مورد تایید قرار گرفته باشد. بدیهی است معاونت درمان در صورت صلاحدید از کارشناسان مورد اعتماد دستگاههای مطلع افرادی را انتخاب می نماید.

2-2 جهت شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی درمانی در صورت معرفی مسئول فنی واجد شرایط و رعایت ضوابط قانونی پروانه تاسیس صادر خواهد شد.

2-3 کلیه بیمارستانها و نیز درمانگاههای تخصصی اعصاب و روان می توانند درخواست تاسیس مرکز تخصصی درمان اعتیاد را داشته باشند.

2-4 موسس باید پروانه مطب مجاز و معتبر را برای همان شهر مورد تقاضا داشته باشد.

2-5 تاسیس هر گونه موسسه به نام مرکز تخصصی درمان اعتیاد قبل از اقدام منوط به کسب موافقت اصولی و پروانه تاسیس از وزارت مطبوع می باشد.

2-6 اخذ موافقت اصولی جهت تاسیس مرکز تخصصی درمان اعتیاد قبل از عملیات ساختمانی و متعاقب آن جهت شروع به کار مرکز،اخذ پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی الزامی خواهد بود.

2-7 صدور موافقت اصولی مرکز تخصصی درمان اعتیاد توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منوط به انعقاد قرارداد با موسس در مورد نحوه پیشرفت کار و ادامه آن میباشد.بدیهی است در صورت تخلف موسس،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میتواند نسبت به لغو موافقت اصولی اقدام نماید.

2-8 مجوز بهره برداری پس از تایید وضعیت ساختمانی، بهداشتی، پرسنلی و تجهیزات با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه توسط کارشناسان وزارت مطبوع، توسط کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی صادر خواهد شد.